تحریمات جدید امریکا در شرکت گازپروم روسیه تاثیر نخواهد گذاشت

آلکسی میلر مدیر شرکت بزرگ گاز روسیه: تحریمات جدید امریکا علیه روسیه شرکت گازپروم را تحت تاثیر قرار نخواهد داد

564132
تحریمات جدید امریکا در شرکت گازپروم روسیه تاثیر نخواهد گذاشت

تحریمات جدید امریکا شرکت گازپروم را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

آلکسی میلر مدیر شرکت بزرگ گاز روسیه اعلام داشت، تحریمات جدید امریکا علیه روسیه بدلیل ساخت پلی که این کشور را به کریمه مرتبط خواهد کرد، در شرکت تاثیر نخواهد گذاشت.

وزارت خزانه داری کل امریکا گازپروم را به لیست تحریمات علیه روسیه علاوه کرده بود

در اظهارات مربوط به این موضوع، با اشاره براینکه، از حکومت کریمه 8 وزیر و ادوارد باسورین مقام وزارت دفاع دونتسک نیز در لیست جدید جای داده شده اند، تاکید گردید، تحریمات بعد از مرعیت یافتن قرارداد مینسک لغو خواهند شد.خبرهای مرتبط