"کوچکترین خبر در زمینه سازمان تروریستی فتح الله گولن را مورد ارزیابی قرار می دهیم"

حسین اوزگورگون: "هنوز هیچ رابطه ای بین ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY) در خاکهای جمهوری ترک قبرس شمالی تثبیت نشده است"

561559
"کوچکترین خبر در زمینه سازمان تروریستی فتح الله گولن را مورد ارزیابی قرار می دهیم"

حسین اوزگورگون نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی، اظهار داشت، هنوز هیچ رابطه ای بین ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY) در خاکهای جمهوری ترک قبرس شمالی تثبیت نشده است. 

حزب اتحاد ملی و حزب دومکرات در جمهوری ترک قبرس شمالی جلسه ای در باب ارزیابی فعالیت های 4 ماهه حکومت ائتلافی تشکیل دادند. 

حسین اوزگورگون طی سخنانی گفت، ساختار دولت موازی سازمان ترورسستی فتح الله گولن را در لیست سازمان های تروریستی مان قرار دادیم. کوچکترین خبر و اطلاعات را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 

 خبرهای مرتبط