دیدار و گفتگوی رهبران دو بخش قبرس

این دیدار که در منطقه حایل تحت نظر سازمان ملل متحد عملی گردید، نزدیک به 3 ساعت بطول انجامید

540737
دیدار و گفتگوی رهبران دو بخش قبرس

مصطفی آکینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی با نیکوس آناستاسیاس رهبر بخش یونانی نشین قبرس دیدار کرد.

این دیدار که در منطقه حایل تحت نظر سازمان ملل متحد عملی گردید، نزدیک به 3 ساعت بطول انجامید.  

مصطفی آکینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی با ارائه توضیحاتی در پایان این دیدار با تاکید بر اینکه این دیدار موجب نزدیکی شده است، اظهار داشت: موضوعاتی نظیر خاک و امنیت که تا به امروز مورد بررسی قرار نگرفته بود، برای اولین بار مورد مذاکره قرار گرفت. تصمیم گرفتیم در ماههای آگوست و سپتامبر بار دیگر دیدار کنیم. طی این دو ماه بعنوان رهبران دو بخش قبرس 7 بار دیدار و مذاکره خواهیم کرد.  

آکینجی تاکید کرد که در زمینه ریاست ادواری اختلافات هنوز به قوت خود باقی است.

وی افزود: اما این موضوع از نظر جمهوری ترک قبرس شمالی بسیار حایز اهمیت است و این موضوع برای بخش یونانی نشین نیز تفهیم شده است.خبرهای مرتبط