درگیری میان واحدهای رژیم و مخالفان در سوریه

در منطقه ترکمن نشین باییر بوجاک درگیری به میان آمد

درگیری میان واحدهای رژیم و مخالفان در سوریه

در منطقه ترکمن نشین باییر بوجاک واقع در لاذقیه سوریه، میان مخالفان و نیروهای رژیم درگیری به میان امد.

واحدهای مخالفان، به تپه های واقع در اطراف روستای آغجاباییر واقع در جنوب ترکمن داغی، حمله ای ترتیب دادند.

نیروهای رژیم به این منطقه که درگیریهایی شدیدی در آن به وقوع پیوست، با خمپاره و موشک حمله کردند.

صدایا نفجارها از شهرستان یایلاداغی به گوش رسید.خبرهای مرتبط