یاریهای انسانی به دارایا ادامه دارد

مارک تونر:رسیدن بخشی از یاریهای انسانی به دارایا گام مثبتی می باشد

508694
یاریهای انسانی به دارایا ادامه دارد

مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا اعلام داشت، رسیدن بخشی از یاریهای انجام گرفته به دارایا در سوریه را که تحت محاصره قرار دارد، بعنوان گام مثبتی مشاهده کرده و فعالیتهای مربوط به رساندن یاریهای باقیمانده ادامه دارد.

تونر در جلسه مطبوعاتی روزانه در رابطه با تلاشهای مربوط به رساندن یاریهای انسانی به دارایا که از سوی رژیم بشار اسد محاصره شده است، اطلاعاتی ارائه نمود.

تونر با تاکید براینکه، یاریها باید بجای نقاط تعیین شده از سوی حکومت سوریه، به نقاطی که سازمان ملل تعیین کرده است، رسانده شوند، اظهار داشت، در رابطه با نقاط موردنظر برای یاری نباید رژیم تصمیم بگیرد.

مارک تونر گفت، رژیم اسد صبح امروز دارایا را که یاریها به آنجا برده شده اند، با بمبهای بشکه ای بمباران کرد. این گونه حملات قابل قبول نمی باشند. رژیم اسد بدین شکل از انجام یاریهای فوری و مورد نیاز جلوگیری می کند.  خبرهای مرتبط