جنگنده های ترکیه اهداف پ ک ک در شمال عراق را درهم کوبیدند

در عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه در منطقه متینا در شمال عراق، 5 هدف امحا گردید

جنگنده های ترکیه اهداف پ ک ک در شمال عراق را درهم کوبیدند

در عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه در منطقه متینا در شمال عراق، 5 هدف امحا گردید.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع نظامی، هواپیماهای جنگی در پی تثبیت اهداف تروریستها در منطقه متینا، در ساعات شب عملیات ترتیب دادند.

در این عملیات، مواضع اسلحه، غارها و پناهگاههای متعلق به تروریستها با خاک یکسان شدند.

در این میان عملیاتها علیه سازمان تروریستی پ ک ک در داخل کشور نیز بشکل فشرده ای ادامه دارد.

در این چهارچوب، برای جلوگیری از ورود سیگار قاچاق به کشور که یکی از مهمترین منابع فینانس سازمان می باشد، فعالیتهای مصرانه ای به پیش برده می شود.

در این عملیاتها در شهرستانهای یوکسک اوا و شمدینلی حاکاری 5 میلیون پاکت سیگار متعلق به سازمان تروریستی بدست آمده و یک تروریست بهلاکت رسید.   خبرهای مرتبط