ادامه حملات زمینی و هوایی نیروهای اسد

در این حملات منطقه بایربوجاک مود هدف قرار گرفتند

ادامه حملات زمینی و هوایی نیروهای اسد

حملات نیروهای رژیم اسد به منطقه بایربوجاک در سوریه بر علیه ترکمن ها از زمین و هوا ادامه دارد. 

درگیری ها در منطقه روستایی لاذقیه، کوه ترکمن داغی و جبل اکراد فشرده شده است. 

نیروهای رژیم اسد در ساعات شب به ۷ روستا در اطراف قزل داغی در منطقه از زمین و هوا حملات سنگینی ترتیب دادند. 

در روستاهای گوک داغی و آوانلی مابین سربازان رژیم اسد و نیروهای ترکمن درگیری هایی بوقوع پیوست. 

نیروهای ترکمن در بسیاری از مناطق حملات را دفع کردند. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط