"جهان چشمهای خود را بر قتل عام ترکمنها در سوریه بسته است"

"رژیم اسد که از سوی روسیه، ایران، لبنان، حزب الله و شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت قرار دارد، در حال نسل کشی در روستاهای ترکمن در سوریه است"

"جهان چشمهای خود را بر قتل عام ترکمنها در سوریه بسته است"

به گزارش روزنامه ینی آکیت، "رژیم اسد که از سوی روسیه، ایران، لبنان، حزب الله و شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت قرار دارد، در حال نسل کشی در روستاهای ترکمن در سوریه است."

نیروهای رژیم دمشق که از زمین، هوا و دریا بر سر ترکمنها بمب می ریزند، به دلیل سکوت جهان در قبال این جنایتها جری تر شده اند.

این در حالی است که رسانه های غربی که در زمان نبردهای عین العرب(کوبانی) کوشیدند تا عملیات روانی گسترده ای را با هدف جلوگیری خروج کنترل شهر از دست گروههای تروریستی "پ ک ک" و "پ ی د" و از طریق نشر اخباری در زمینه امکان قتل عام اهالی کرد شهر براه اندازند، اکنون چشمهای خود را بر نسل کشی ترکمنان باییربوجاق در سوریه بسته اند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط