استفاده روسیه از حریم هوایی ایران جهت اعزام هواپیما به سوریه

روسیه رو به سوی ایران آورده و تصمیم دارد جهت اعزام هواپیما به سوریه از حریم هوایی ایران استفاده نماید

343880
استفاده روسیه از حریم هوایی ایران جهت اعزام هواپیما به سوریه

حکومت بلغارستان به عبور هواپیماهای روسیه از حریم هوایی این کشور اجازه نداد. 

حکومت بلغارستان اعلام کرد که بدلیل حمل سلاح در هواپیماهای روس حامل کمکهای انسانی به سوریه به عبور آنها از حریم هوایی این کشور اجازه داده نشده است. 

ادعاهای مربوط به حمل سلاح در هواپیماهای روس حامل کمکهای انسانی به سوریه قبلا نیز برای چندین بار مطرح شده بود.

حتی ترکیه نیز با ادعای مشابهی مواجه شده و با فرود آوردن هواپیمای روس، برخی از تجهیزات الکترونیکی موجود در داخل آن را ضبط کرده بود.

در واقع بلغارستان خواهان بازرسی هواپیماهای کمکی اعزامی از روسیه به سوریه می باشد.

وزیر امور خارجه بلغارستان اظهار داشت: اگر روسیه با بازرسی هواپیماها در یکی از فرودگاههای بلغارستان موافقت نماید، هواپیماهای این کشور می توانند از حریم هوایی بلغارستان عبور نمایند.

اما روسیه با این امر مخالفت می کند.

قبلا نیز آمریکا از یونان خواسته بود تا به عبور هواپیماهای روس از حریم هوایی این کشور اجازه عبور ندهد.

در پی این امر روسیه رو به سوی ایران آورده و تصمیم دارد جهت اعزام هواپیما به سوریه از حریم هوایی ایران استفاده نماید.  

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط