اعلام منطقه امنیتی موقت در مرز ترکیه و سوریه

برای تامین امنیت جانی و مالی مردم ۵ منطقه بعنوان مناطق امنیتی اعلام شدند

اعلام منطقه امنیتی موقت در مرز ترکیه و سوریه

برخی مناطق درمرز شرناک و غازی آنتپ ترکیه با سوریه بعنوان منطقه موقت امنیتی اعلام گردید. 

استانداری شرناک برای ممانعت از متضرر شدن شهروندان در حین اجرای عملیات نظامی بر علیه تروریستها و تامین آزادی حرکت برای نیروهای امنیتی ۵ منطقه را برای مدت ۱۵ روز بعنوان منطقه امنیتی اعلام کرد. 

استانداری غازی آنتپ نیز تصمیم گرفت تا دو منطقه را برای مدت ده روز بعنوان منطقه ویژه امنیتی اعلام کند. 

بموجب اطلاعیه صادره از سوی استانداری غازی آنتپ برای تامین امنیت در مرز ترکیه و سوریه و امنیت جانی و مالی شهروندان و رفع تهدیدات و خطرات احتمالی چنین تصمیمی اتخاذ شده است. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط