مداخله سربازان اسرائیلی در تظاهرات فلسطینیان

در نتیجه مداخله سربازان اسرائیلی به فلسطینیان معترض به ساخت و ساز مراکز یهودی نشین در شهرهای مختلف کرانه غربی رود اردن ۴ نفر زخمی شدند

310870
مداخله سربازان اسرائیلی در تظاهرات فلسطینیان

در نتیجه مداخله سربازان اسرائیلی به فلسطینیان معترض به ساخت و ساز مراکز یهودی نشین در شهرهای مختلف کرانه غربی رود اردن ۴ نفر زخمی شدند. 

بر اساس بیانیه صادره از کمیته مردمی برای مبارزه با دیوار حائل اسرائیل در کرانه غربی و مراکز مسکونی یهودی نشین، سربازان اسرائیلی در تظاهرات هفتگی فلسطینیان در کفرالقدوم در غرب نابلوس مداخله کردند. 

در این حادثه دو تن از تظاهرکنندگان با گلوله واقعی و یک تن از آنان با گلوله پلاستیکی مجروح شدند. 

فلسطینیان در اعتراض به دیوار حائل اسرائیل در کرانه غربی و مراکز مسکونی یهودی نشین، به دعوت کمیته مردمی هر جمعه به برگزاری تظاهرات می پردازند. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط