مانور شیر در کمین اردن

اردن با شرکت ده هزار سرباز مانوری ترتیب داد

مانور شیر در کمین اردن

مانور شیر در کمین ۲۰۱۵ اردن آغاز شد.

در این مانور ۱۸ کشور شرکت جستند.

مانور مذکور که با شرکت ۱۰ هزار سرباز از واحدهای زمینی، دریایی و هوایی امریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و منطقه ترتیب یافته است، همگان را حیرت زده کرد.

در این مانور ارتباط الکترونیکی بین واحدهای نظامی و پشتیبانی مورد آزمایش قرار داده شد.

کشورهای منطقه بدلیل جنگهای داخلی در خاورمیانه به مانورهای نظامی اهمیت می دهند. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط