تبریک نخست وزیر ترکیه به مصطفی آکنجی

احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه ضمن گفتگوی تلفنی با مصطفی آکنجی رئیس جمهور جدید جمهوری ترک قبرس شمالی به وی تبریک گفت

252578
تبریک نخست وزیر ترکیه به مصطفی آکنجی

احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه ضمن گفتگوی تلفنی با مصطفی آکنجی رئیس جمهور جدید جمهوری ترک قبرس شمالی به وی تبریک گفت. 

داوود اوغلو در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد یاری های سازنده ترکیه بعنوان کشور ضامن برای پیدایش یک راه حل عادلانه و پایدار به مسئله قبرس که اراده مساوی مردمان هر دو بخش ترک و یونانی جزیره را تحت تضمین قرار دهد، ادامه خواهد یافت. 

ایالات متحده آمریکا نیز به مصطفی آکنجی رئیس جمهور جدید جمهوری ترک قبرس شمالی تبریک گفت. 

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد که خواهان همکاری با رئیس جمهور جدید قبرس شمالی هستند. 

وی خاطر نشان کرد که به حمایت از روند مذاکرات قبرس تحت حمایت سازمان ملل متحد در نقطه همفکری پیرامون تشکیل فدراسیون دو جامعه ای و دو منطقه ای در جزیره قبرس ادامه خواهند داد. 

از سوی دیگر مصطفی آکنجی حکم ریاست جمهوری خود را دریافت کرد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط