مصطفی آکینجی روز یکشنبه سوگند یاد خواهد کرد

رئیس جمهور جدید جمهوری ترک قبرس شمالی روز پنجشنشبه آینده ماموریت خود را آغاز خواهد کرد

253676
مصطفی آکینجی روز یکشنبه سوگند یاد خواهد کرد

مصطفی آکینجی رئیس جمهور جدید جمهوری ترک قبرس شمالی طی مراسمی مضبطه خود را دریافت کرد.

آکینجی طی سخنانی در مراسم اظهار داشت، امیدوارم که نتایج انتخابات برای مردم ترک جزیره خیر بهمراه بیاورد.

در دور دوم انتخابات روز یکشنبه گذشته در جمهوری ترک قبرس شمالی، مصطفی آکینجی با کسب بیش از ۶۰ درصد آراء در مقابل رقیب خود درویش اراوغلو، بعنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود.

آکینجی روز پنجشنبه با ادای سوگند، ماموریت خود را تحویل خواهد گرفت.

رئیس جمهور جدید جمهوری ترک قبرس شمالی اولین دیدار خارج از کشور خود را از ترکیه بعمل آورده و در دوم ماه می نیز با آناستیادیس رهبر جامعه یونانی تبار قبرس گردهم خواهد آمد.

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط