همکاری شهرداری های منطقه مدیترانه ترکیه و جمهوری آذربایجان

هیأتی از اتحادیه شهرداری های مدیترانه با ۷ شهرداری از جمهوری آذربایجان پروتکل برادری امضا کرد

همکاری شهرداری های منطقه مدیترانه ترکیه و جمهوری آذربایجان

هیأتی از اتحادیه شهرداری های مدیترانه به آذربایجان سفر کرد. 

این اتحادیه با ۷ شهرداری از جمهوری آذربایجان پروتکل برادری امضا کرد. 

مهمترین هدف این قرارداد برداشتن گامهایی در راستای توسعه روابط بین مردم دوست و برادر در سطح سازمان های محلی است. 

مقامات انجمن شهرداری های منطقه دریای مدیترانه که متشکل از ۵۲ شهرداری از استان های آنتالیا، بوردور، اسپارتا و موغلا می باشد، با شمار زیادی از نمایندگان شهرداری های آذربایجان و نهادهای مدنی دیدار کردند. 

در نظر است با شهرداری های آذربایجان برنامه های فرهنگی هنری مشترک نیز ترتیب داده شود. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط