سربازان بالکان در افغانستان انجام وظیفه خواهند کرد

کشورهای بالکان در میسیون یاری در افغانستان شرکت می جویند

249994
سربازان بالکان در افغانستان انجام وظیفه خواهند کرد

از کشورهای بالکان ۱۰۲ سرباز برای شرکت در میسیون یاری در افغانستان، رهسپار این کشور شدند.

برای واحد نظامی مورد بحث که از شهروندان کروواسی، آلبانی، مونته نگرو، بوسنی و مقدونیه تشکیل یافته است، دیروز در پادگان سرهنگ مارکو ژیوکوویچ در زاگرب مراسم نظامی ترتیب یافت.

کولیندا گرابار کیتاروویچ رئیس جمهور کروواسی ضمن شرکت در این مراسم، اظهار داشت، در ماههای آینده دیداری از افغانستان و علی الخصوص مردم این کشور بعمل خواهیم آورد.

ژنرال دراگو لووریچ رئیس ستاد مشترک ارتش کروواسی نیز اظهار داشت، این واحد نظامی که از سربازان ۵ کشور تشکیل یافته است، نشانگر همکاری کشورهای عضو قرارداد آدریاتیک در راه تامین امنیت و صلح جهانی می باشد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط