"آذربایجان، ترکیه و قبرس شمالی یک ملت در زیر سایه سه دولت هستند."

درویش اراوغلو در بیست و سومین سالگرد قتل عام خوجالی به الهام علی یف رئیس جمهور آذربایجان پیامی ارسال داشت

"آذربایجان، ترکیه و قبرس شمالی یک ملت در زیر سایه سه دولت هستند."

درویش اراوغلو رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در بیست و سومین سالگرد قتل عام خوجالی به الهام علی یف رئیس جمهور آذربایجان پیامی ارسال داشت. 

اراوغلو در پیامش چنین نوشت: "به عنوان مردم ترک قبرس مبارزه قهرمانانه و غرور آفرین برادران آذربایجانی مان در راه آزادی، استقلال و تشکیل دولت را از نزدیک پیگیری می کنیم. با موفقیت هایشان افتخار میکنیم." 

رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در پیامش نوشت: "قتل عام ارامنه در خوجالی علیه برادرانمان ما را نیز متاثر و اندوهگین کرد. در بیست و سومین سالگرد قتل عام خوجالی برای شهدا طلب رحمت داریم. آرزو داریم مسئله قره باغ در موتاه مدت در راستای انتظارات محق شما حل شود. آذربایجان، ترکیه و قبرس شمالی یک ملت در زیر سایه سه دولت هستند. ما همیشه یکی هستیم. همیشه در کنار هم هستیم." 

 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط