۶۰۰ سوری پناهنده در ترکیه، به کشورشان بازگشتند

در حالی که جنگ داخلی در سوریه ادامه دارد، ۶۰۰ سوری پناهنده در ترکیه، به کشورشان بازگشتند

۶۰۰ سوری پناهنده در ترکیه، به کشورشان بازگشتند

سوریان که در ساعات صبح به مرز آکچاکاله آمده بودند، پس از انجام امور رسمی، با لوازمشان به سوریه بازگشتند.

اعلام گردید که شهروندان سوری که به کشورشان بازگشتند، به شهر رقعه خواهند رفت.

لازم به ذکر است که سمت سوریه در مرز آکچاکاله و همچنین شهر رقعه، تحت کنترل شبکه تروریستی داعش میباشد.

گفتنی است که فعالیت کندن خندق در کل مسیر مرزی سوریه، برای حفظ امنیت در درگیریهای احتمالی و همچنین کنترل گذرهای قاچاق، ادامه دارد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط