ادامه مذاکرات صلح قبرس

117632
ادامه مذاکرات صلح قبرس

درویش اراوغلو رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و نیکوس آناستازیدس رهبر بخش یونانی نشین قبرس امروز در منطقه بی طرف، تحت نظر سازمان ملل متحد دوباره گردهم آمدند. 

در این مذاکرات که ساعت 11 و 40 دقیقه به وقت محلی به مذاکرات آغاز گردید، قدرت اوزرسای و آندراس ماورویانیس و هیئت های دو طرف شرکت نمودند. 

انتظار می رود در این مذاکرات نخست روند آغاز شده و سپس مراحی بعدی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

در مذاکرات بعمل آمده تاکنون در زمینه اقتدار و تقسیم صلاحیت های اداری، شهروندی، اتحادیه اروپا، کمیته هایی که تشکیل خواهد یافت، تفاهم حاصل نشده بود.

انتظار می رود که این موضوعات یکبار دیگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

گفتنی است مذاکرات قبرس که یازدهم فوریه آغاز شده بود، پنج سال دیگر ادامه یابد.  


برچسب ها:

خبرهای مرتبط