مذاکرات صلح قبرس ادامه دارد

مذاکره گران ترک و یونانی تبار در منطقه حائل گردهم آمدند

99818
مذاکرات صلح قبرس ادامه دارد

مذاکرات صلح قبرس که از ماه فوریه آغاز شده است، ادامه دارد.
قدرت اوزرای مذاکره گر طرف ترک و آندرئاس ماورویانیس مذاکره گر یونانی تبار بمنظور تاسیس یک دولت مشترک پایدار، در منطقه حائل جزیره به مذاکرات ادامه می دهند.
مذاکره گران دیروز مجددا گردهم آمدند.
در مذاکرات که ٤ ساعت طول کشید، بهمراه موضوعات اتحادیه اروپا و شهروندی، پیشنهادات متقابل مورد بررسی قرار داده شد.
قدرت اوزرسای اظهار داشت، این مذاکرات نسبت به مذاکرات قبلی، در جوی دوستانه و صمیمی سپری گردید.
اوزرسای ضمن اشاره براینکه، در موضوعات مورد مذاکره تا به امروز پیشرفت قید شده است، فقط در زمینه تعیین نقشه راه مذاکرات، بین طرفین اتفاق نظر حاصل نشده است.
در مذاکرات بعدی بین طرفین که در ۲۳ ام ماه جاری انجام خواهد گرفت، درویش اراوغلو رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و نیکوس آناستاسیادیس رهبر جامعه یونانی تبار گردهم خواهند آمد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط