داعیش خروج زنان از خانه ها را ممنوع کرد

مدارس دخترانه در موصل بسته شد

95416
داعیش خروج زنان از خانه ها را ممنوع کرد

داعش به اعلام ممنوعیتها آغاز کرد.

ساکنین موصل اعلام داشتند که داعش در برخی از مناطق شهر در طرز زندگی مردم دخالت کرده و سعی در تغیییر ساختار شهر دارد.

اهالی شهر اظهار می دارند که داعش با جمع کردن مردم تصمیمات خود را به آنها اعلام کرده و دستوراتی را خطاب به آنها صادر می کند.

بر اساس اطلاعات واصله، نارضایتی در بین مردم موصل نسبت به اجرائیات داعش در حال افزایش می باشد. 

برخی از این قوانین اعمالی از سوی داعش عبارتند از: ممنوعیت فروش سیگار، بسته شدن قهوه خانه ها، ممنوعیت فروش مشروبات الکلی، ممنوعیت خروج زنان از خانه، زنان تنها در صورتی می توانند از خانه خارج شوند که یکی از محارم آنها در کنارشان باشد، تعطیلی مدارس دخترانه، ممنوعیت کار برای زنان در امور تجاری، ممنوعیت خروج زنان از خانه بدون روسری و با آرایش.

ادعا گرددید که داعش کسانی را که از این قوانین سرپیچی کنند، در ملاء عام مجازات خواهد کرد.

حداقل مجازاتها نیز شلاق تعیین شده است. 

ساکنین منطقه اظهار می دارند که این ممنوعیتها با طرز زندگی مردم موصل مطابق نمی باشد.  


برچسب ها:

خبرهای مرتبط