شبه نظامیان تندرو دانشگاه الانبار را تصرف کردند

جمع زیادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه الانبار، به گروگان گرفته شده اند

86311
شبه نظامیان تندرو دانشگاه الانبار را تصرف کردند

شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام، دانشگاه الانبار را مورد حمله قرار دادند.

منابع امنیتی در استان الانبار عراق اعلام کردند شبه نظامیان تندروی دولت اسلامی عراق و شام ضمن منفجر کردن یک پل در نزدیکی دانشگاه الانبار و کشتن نیروهای امنیتی، این دانشگاه را تصرف کرده اند.

مهاجمین تعداد زیادی از اساتید و دانشجویان را به گروگان گرفته اند.

از داخل دانشگاه صدای انفجار به گوش میرسد. 

از تعداد کشته ها و یا مجروحان این حمله خبری موثق در دست نیست اما این نگرانی وجود دارد که شبه نظامیان اقدام به کشتن جمعی از دانشگاهیان کرده باشند.

منابع امنیتی الانبار میگویند که در حال حاضر ارتش عراق اقدام به محاصره دانشگاه کرده وبرای نجات دانشگاهیان به گروگان گرفته شده دست به حمله زده است.

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط