روند مذاکرات صلح قبرس ادامه دارد

رهبران جزیره قبرس دیروز در منطقه حاءل گردهم آمدند

81090
روند مذاکرات صلح قبرس ادامه دارد

روند مذاکرات صلح قبرس ادامه دارد.
درویش اراوغلو رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و نیکوس آناستاسیادیس رهبر جامعه یونانی تبار قبرس دیروز یکبار دیگر در منطقه حائل گردهم آمدند.
در این دیدار لیزا بوتن هایم نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور قبرس و مذاکره گران هر دو طرف نیز شرکت جستند.
در مذاکرات که سه ساعت طول کشید، موضوعاتی چون مساوات سیاسی، صلاحیتهای حکومت فدرال، سیستم انتخابات و تدابیر افزایش دهنده اعتماد و اطمینان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
طرفین پیشنهادات مربوط به نکته نظرات خود را در میان گذاشته و در زمینه ارائه پیشنهادات ذیربط با موضوعات اصلی و به پایان بردن زود هنگام این مرحله به توافق رسیدند.
درویش اراوغلو طی سخنانی در پی مذاکرات اظهار داشت، اختلاف نظر با طرف یونانی تبار ادامه دارد.
اراوغلو ضمن اشاره براینکه، طرف ترک به موضع سازنده خود ادامه می دهد، گفت، برای تامین یک توافق پایدار در جزیره قبرس، سعی می کنیم تا تمامی وظایف خود را بجای بیاوریم. البته در میز مذاکرات به دفاع از حقوقمان نیز ادامه خواهیم داد.
اراوغلو با تاکید براینکه، طرف یونانی تبار نزدیکیهای حاصله در مذاکرات قبلی را هیچ شمرده و ما نیز به این امر اعتراض کردیم، گفت، مذاکره گران فردا گردهم آمده و به پیدایش راه حل ادامه خواهند داد. مذاکرات بعدی رهبران نیز در ۲۳ ام ماه ژوئن انجام خواهد گرفت.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط