ناسا از عبور 5 شهاب‌ سنگ بزرگ از نزدیک زمین خبر داد

ناسا، اعلام کرد که 5 شهاب سنگ بزرگ از یک نقطه نزدیک به زمین عبور خواهد کرد.

2034893
ناسا از عبور 5 شهاب‌ سنگ بزرگ از نزدیک زمین خبر داد

سازمان هوا-فضای آمریکا «ناسا» اعلام کرد که تا پایان هفته جاری، 5 شهاب سنگ بزرگ که 3 تا از آن‌ها به بزرگی یک هواپیما، یکی از آنها به بزرگی یک خانه و یکی دیگر نیز به بزرگی یک اتوبوس است، از یک نقطه نزدیک به زمین عبور خواهند کرد.

براساس بیانیه ناسا، در روزهای 6- 10 نزدیک‌ترین این شهاب‌ سنگ‌ها سپتامبر یک میلیون و 520 هزار کیلومتر و دور‌ترین آنها نیز 5 میلیون و 720 هزار کیلومتر به کره زمین نزدیک خواهند شد و خطری ایجاد نخواهند کرد.

در این بیانیه، شهاب سنگ 2021 JA5 به اندازه یک خانه (18 متر) امروز از نزدیک زمین عبور خواهد کرد.خبرهای مرتبط