فوران خاکستر از آتشفشان سمرو در اندونزی

مسئول ایستگاه نظارتی آتشفشان سمرو: آتشفشان شروع به پرتاب مقدار زیادی خاکستر داغ به محیط‌ به‌ویژه در قسمت شمال شرق کرد

1977166
فوران خاکستر از آتشفشان سمرو در اندونزی

آتشفشان سمرو در استان جاوه شرقی اندونزی شروع به فوران خاکستر کرد.

سیگیت ریان آلفیان، مسئول ایستگاه نظارتی آتشفشان سمرو، طی مصاحبه‌ای به مطبوعات محلی اندونزی گفت: در این آتشفشان که امروز 16 فوران رخ داد، آتشفشان شروع به پرتاب مقدار زیادی خاکستر داغ به محیط‌ به‌ویژه در قسمت شمال شرق کرد.

آلفیان تصریح کرد: انفجار اول در ساعت 7:10 صبح و انفجار دوم در ساعت 8:40 صبح رخ داد. هر یک از انفجارها بین 81 تا 110 ثانیه به طول انجامید. 

مسئولین محلی که با توجه به فعالیت‌های آتشفشان سمرو به مردم منطقه هشدار داده بودند، منطقه تحت تاثیر را 13 کیلومتر در شمال شرق که فعالیت آتشفشان شدید است و 5 کیلومتر در سایر مناطق اعلام کردند.خبرهای مرتبط