آتش سوزی جنگلی در مرز اسپانیا با فرانسه

رسانه‌های دولتی اسپانیا اعلام کردند که حداقل 750 هکتار زمین در دو طرف مرز در نتیجه آتش سوخته و مسیرهای ریلی و جاده‌های ارتباطی بین دو کشور نیز بسته شدند

1975962
آتش سوزی جنگلی در مرز اسپانیا با فرانسه

در شهر پوربو در مرز اسپانیا با فرانسه یک حادثه آتش سوزی جنگلی رخ داده که در نتیجه این امر 300 نفر از این منطقه تخلیه شدند. مسیرهای ریلی و جاده‌های ارتباطی بین دو کشور نیز بسته شدند.

این آتش سوزی که از سمت مرز فرانسه آغاز شده بود، روز یکشنبه به اسپانیا رسیده و باعث تخلیه تعدادی از ساکنان مزرعه‌های منطقه شد.

رسانه‌های دولتی اسپانیا اعلام کردند که حداقل 750 هکتار زمین در دو طرف مرز در نتیجه آتش سوخته و مسیرهای ریلی و جاده‌های ارتباطی بین دو کشور نیز بسته شدند.

دولت کاتالونیا اعلام کرد که 9 تیم آتش نشانی را برای کمک به مهار آتش در قسمت فرانسوی آتش‌سوزی اعزام کرده است.

در همین حال، دومین آتش سوزی در نزدیکی یکی دیگر از شهرهای فرانسه در سواحل مدیترانه رخ داد.

صدها آتش نشان نیز برای مبارزه با آتش در این محل مستقر شدند.

اسپانیا و جنوب فرانسه پس از خشکسالی شدید تابستان گذشته و تجربه زمستانی با بارندگی کم، همچنان شاهد آتش سوزی‌ در جنگل‌ها هستند.

با توجه به هشدارهای مقامات در خصوص اینکه ذخایر کم آب زیرزمینی می‌تواند خبر دهنده خشکسالی بدتری در تابستان امسال باشد، برخی از شهرستان‌ها در جنوب فرانسه از هم اکنون محدودیت‌های آبی را اعمال کرده‌اند.خبرهای مرتبط