آتش سوز‌ی‌های جنگلی در آرژانتین

در آتش سوز‌ی‌های جنگلی در غرب بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین یکی از کشورهای آمریکای جنوبی، اراضی بوسعت 3000 هکتار به خاکستر تبدیل شد

1960033
آتش سوز‌ی‌های جنگلی در آرژانتین

در آتش سوز‌ی‌های جنگلی در غرب بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین یکی از کشورهای آمریکای جنوبی، مساحتی بالغ بر 3000 هکتار خاکستر شد.

بر اساس گزارشات مطبوعات آرژانتین، فعالیت‌های اطفاء آتش سوزی‌های جنگلی در شمال استان کورینتس، ادامه دارد.

در گزارشات با اشاره به اینکه آتش سوزی هنوز مهار نشده است، گفته شد، آتش سوزی منطقه بسیار وسیعی را دربر گرفته و فعالیت‌های آتش‌نشانان از روز گذشته بدون وقفه ادامه دارد.

بیش از 150 آتش‌نشان، واحد نظامی و دو هواپیما از خدمات مدیریت آتش نشانی ملی و یک بالگرد نظامی از فعالیت‌ها پشتیبانی می‌کنند.

سازمان هواشناسی آرژانتین با اشاره به اینکه موج گرمای شدید همچنان تاثیر خود را نشان خواهد داد، در مورد آتش سوزی‌های جدید جنگل‌ها هشدار داد.خبرهای مرتبط