درخواست کمک‌های بشردوستانه در اتیوپی به دلیل خشکسالی

رئیس اداره کشاورزی: 342 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی به دلیل عدم باراندگی دچار خشکسالی شده است

1955672
درخواست کمک‌های بشردوستانه در اتیوپی به دلیل خشکسالی

اتیوپی خواستار کمک‌های بشردوستانه برای 2 میلیون نفری شد که در منطقه جنوبی این کشور تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته‌اند.

کمیسیون مدیریت ریسک بلایای طبیعی اتیوپی از دولت و سازمان‌های غیر دولتی خواستار ارایه کمک های بشردوستانه فوری به 2 میلیون نفر متاثر از خشکسالی شد.

عثمان سرور، رئیس اداره کشاورزی، اظهار داشت که خشکسالی شدید در جنوب کشور ناشی از عدم بارندگی است.

وی با اظهار اینکه 342 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی به دلیل عدم باراندگی دچار خشکسالی شده است، بر توجه به مشکل خشکسالی به شکلی سریع تاکید کرد.

سرور با فراخواندن دولت و سازمان‌های غیر دولتی، خواستار کمک اضطراری برای 2 میلیون نفر شد.خبرهای مرتبط