ذوب سریع لایه یخی شمال شرقی گرینلند

ذوب شدن سریع صفحه یخی شمال شرقی گرینلند به مرز هشدار رسیده است

1904966
ذوب سریع لایه یخی شمال شرقی گرینلند

ذوب سریع لایه یخی شمال شرقی گرینلند می‌تواند سطح دریا را تا پایان قرن 0.5 اینچ افزایش دهد.

به گزارش اخبار منتشره در میل آنلاین، در مطالعه انجام شده توسط محققان دانمارک و آمریکا مشخص شد که ذوب شدن سریع صفحه یخی شمال شرقی گرینلند به مرز هشدار رسیده است.

این مطالعه از سال 2012 از طریق داده‌های ماهواره‌ای و مدل‌های عددی از دست دادن یخ لایه‌ای را بررسی کرد.

تخمین زده شد که در صورت ادامه روند ذوب فعلی، سطح آب دریاها تا سال 2100 تا 0.5 اینچ افزایش خواهد یافت.

همچنین یخچال از سال 2011 حدود 3 متر نازک شده و حداقل 200 کیلومتر از سواحل گرینلند به داخل خشکی گسترش یافته است.

در شمال شرقی گرینلند، که به عنوان "کویر قطب شمال" تعریف می‌شود، ورقه یخ نمی‌تواند سرعت ذوب شدن را به دلیل بارش کم جبران کند.

این تحقیق در "مجله طبیعت" نیز منتشر شد.

 خبرهای مرتبط