گوترش خواستار همبستگی جهانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی شد

سخنرانی آنتونیو گوترش در بیست و هفتمین متعاهدین کنوانسیون آب و هوایی سازمان ملل متحد( COP2)

1903289
گوترش خواستار همبستگی جهانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی شد

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد طی سخنانی در مراسم گشایش بیست و هفتمین متعاهدین کنوانسیون آب و هوایی سازمان ملل متحد( COP2) ، خواستار انعقاد معاهده همبسستگی اقلیمی مابین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گردید.

گوترش در این مراسم ضمن جلب دقت به افزایش دایمی حجم گازهای گلخانه‌ای و گرمایش کره زمین اعلام کرد: بحران های فوری امروزی نمی تواند بهانه ای برای کنار گذاشتن مبارزه با تغییرات آب و هوایی باشد. انسانها علت اصلی تغییرات اقلیمی بوده و باید راه‌حل آن نیز انسان‌ها باشند.  هر ذره امید رسیدن به هدف کاهش گرمایش جهانی به یک و نیم درجه موجب تشویق ما در راه رسیدن به حجم گازهای گلخانه‌ای به حد صفر در سال 2050 است. ولی چه حاصل که هدف دستیابی به هدف یک و نیم درجه با برخی مشکلات رو در روست و به‌شکل خطرناکی به یک نقطه غیرقابل برگشت نزدیک می‌شویم.

دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن اشاره به اینکه تسریع روند تغییر و تحول در کشورهای گروه بیست و کاهش حجم گازهای گلخانه‌ای دارای اهمیت حساس است چنین گفت: به همین‌خاطر در آغاز بیست و هفتمین متعاهدین کنوانسیون آب و هوایی سازمان ملل متحد( COP2) ، کلیه کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت را دعوت به انعقاد پیمان همبستگی اقلیمی تاریخی می‌کنم. این پیمان موجب یاری به کشورها برای محدودسازی گرمایش جهانی به یک و نیم درجه و همچنین کاهش حجم گازهای گلخانه‌ای خواهد شد. ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین به‌عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان از مسئول تحقق بخشیدن به این پیمان و تدابیر ناشی از آن هستند. بشر در حال حاضر دو گزینه دارد یک انعقاد پیمان همبستگی اقلیمی و یا خودکشی جمعی.  

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان تاکید کرد که برای مقابله با تاثیرات فزاینده تغییرات اقلیمی بایستی بطور متحد حرکت کنیم.خبرهای مرتبط