بشریت بودجه طبیعت سال 2022 را به پایان رساند

از دهه 1970 تا 2019، تاریخ روز اضافه‌برداشت از زمین به‌طور پیوسته در حال افزایش است

1861057
بشریت بودجه طبیعت سال 2022 را به پایان رساند

بر اساس گزارش شبکه جهانی ردپا (GFN) که با اندازه‌گیری منابع طبیعی جهان و استفاده مردم از آنها، همه ساله نسخه جدید رد پای اکولوژیکی و ظرفیت زیست محیطی را برای آن سال محاسبه می‌کند، منابع زیست محیطی برای سال 2022 در 28 جولای به اتمام رسیده است.

همه ساله یک روز به‌عنوان «روز تخطی از زمین» نامگذاری می‌شود و این روز زمانی است که مصرف انسان‌ها از منابع طبیعی زمین بیشتر از آن چیزی است که اکوسیستم می‌تواند در طول یک سال احیا کند.

از دهه 1970 تا 2019، تاریخ روز اضافه‌برداشت از زمین به‌طور پیوسته در حال افزایش است.

آخرین بار در دهه 1960 بود که میزان مصرف بشر با میزان منابع تجدیدپذیر قابل مصرف زمین تقریباً برابر شد.

در سال‌های اخیر روز تخطی از زمین تقریباً هربار زودتر از سال قبل از آن به ثبت می‌رسد. 

امسال، 28 جولای به عنوان روز تخطی از زمین ثبت شد.

به گزارش شبکه جهانی ردپا، برای استفاده از منابع سال 2050 تا 31 دسامبر، لازم است هر سال 6 روز تا آن تاریخ، روز تخطی از زمین به تاخیر بیفتد.

 خبرهای مرتبط