ابر کف سمی کوچه‌های کلمبیا را فراگرفت

در پی بارندگی‌های شدید در شهر سواچا کلمبیا، ابرهای کف سمی و بدبو حداقل 30 خانه را فراگرفتند

1850253
ابر کف سمی کوچه‌های کلمبیا را فراگرفت

ابر کف سمی در کوچه‌های کلمبیا پراکنده شد.

در پی بارندگی‌های شدید در شهر سواچا کلمبیا، ابرهای کف سمی و بدبو حداقل 30 خانه را فراگرفتند.

براساس گزارش مطبوعات محلی، کف سمی از شبکه فاضلاب سرریز و پراکنده شده است.خبرهای مرتبط