سطح دی‌اکسیدکربن جهان برای اولین بار رکورد شکست

سطح دی‌اکسیدکربن جهان برای اولین بار از میانگین 420 قسمت در میلیون (ppm) در ماه فراتر رفت

1823952
سطح دی‌اکسیدکربن جهان برای اولین بار رکورد شکست

سطح دی‌اکسیدکربن جهان برای اولین بار رکورد شکست و از میانگین 420 قسمت در میلیون (ppm) در ماه فراتر رفت.

نتایج ثبت شده توسط رصدخانه Mauna Loa هاوایی توسط اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (NOAA) به اشتراک گذاشته شد.

بر این اساس، دی‌اکسیدکربن روی زمین از میانگین ماهانه 420 پی پی ام فراتر رفته است که بالاترین میزان در تاریخ بشر است.

سال گذشته بیشترین میزان در ماه می با 419.13 پی پی ام ثبت شده است. 20 سال پیش، این رکورد 375.93 ppm بود.

اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده بیان می‌‌کند که دی‌اکسیدکربن تقریباً 100 برابر سریعتر از سایر دوره‌های زمین‌شناسی که افزایش طبیعی را مشاهده کرده‌اند، در حال افزایش است.

دانشمندان مشهور آب و هوا خواستار حفظ سطح دی‌اکسیدکربن در جو زیر 350ppm شده بودند.

 خبرهای مرتبط