جایزه بین‌المللی برای موفقیت ترکیه در جنگل کاری

اداره کل جنگلداری وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه به دلیل تلاش‌های موفق در جنگل‌کاری، شایسته دریافت "جایزه دستاورد نهادی" توسط مجمع پارلمانی مدیترانه (Akdeniz-PA) شناخته شد

1817784
جایزه بین‌المللی برای موفقیت ترکیه در جنگل کاری

اداره کل جنگلداری وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه به دلیل تلاش‌های موفق در جنگل‌کاری، شایسته دریافت "جایزه دستاورد نهادی" توسط مجمع پارلمانی مدیترانه (Akdeniz-PA) شناخته شد.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، اداره کل جنگلداری که در سال 2021 با توجه به اهمیت روزافزون تغییرات اقلیمی، خشکسالی و مسائل زیست محیطی در جهان، کارهای موفقی انجام داد، از سوی ریاست جمهوری مدیترانه نامزد دریافت جایزه دستاورد مجمع پارلمانی مدیترانه شد. 

در نتیجه ارزیابی انجام شده توسط هیئت‌های مربوطه آکدنیز-PA، که در آن 28 کشور از جمله ترکیه به عنوان عضو و 5 کشور با وضعیت مشترک OGM فعالیت می‌کنند که بیش از 600 میلیون نهال در یک سال به خاک آورد. ، شایسته دریافت «جایزه دستاورد نهادی» تشخیص داده شد.

واحد کیریشچی، وزیر زراعت و جنگلداری، اظهار داشت: ترکیه در اروپا رتبه اول، از نظر کشورهایی که دارایی‌های جنگلی را افزایش می‌دهند، رتبه ششم جهان، و از نظر کشورهایی که بیشترین جنگل‌کاری را انجام می‌دهند، رتبه اول در اروپا و رتبه چهارم در جهان است.


برچسب ها: #جنگلکاری , #ترکیه

خبرهای مرتبط