سازمان ملل: دسترسی به محیط زیست سالم و تمیز یک حق انسانی‌ست

پیشنویس قطعنامه سازمان ملل متحد در این خصوص با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت

1717056
سازمان ملل: دسترسی به محیط زیست سالم و تمیز یک حق انسانی‌ست

سازمان ملل متحد دسترسی به محیط زیست سالم و تمیز را با تصویب قطعنامه‌ای بعنوان یک حق جدید حقوق بشری عنوان کرد.

در چهل و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه " محیط زیست سالم و تمیز یک حق انسانی است " با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت.

در این نشست که در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، پیشنویس ارایه شده از سوی کاستاریکا، مالدیو،مراکش، اسلوونی و سوئیس با 43 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت.

روسیه، هندوستان، چین و ژاپن در این نشست از رای ممتنع استفاده کردند.

میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پی این نشست از قبول چنین قطعنامه‌ای ابراز خرسندی نموده و گفت: شورای امنیت برای اولین چنین قطعنامه‌ای را صادر کرد. این به معنی حفاظت از انسان‌ها، کره زمین، هوایی که تنفس می‌کنیم، آبی که می‌نوشیم و غذایی که می‌خوریم است.

باچله از کشورهای جهان خواستار رعایت و اجرای این قطعنامه شد.     خبرهای مرتبط