عکسهای قدیمی غاری در خطر نابودی به دلیل تغییرات اقلیمی

باستانشناسان در حالی که سعی در یافتن راهی برای نجات نقاشیهای مذکور را دارند، هنوز راهی برای تعمیر تخریبات نیز نیافته اند

1656135
عکسهای قدیمی غاری در خطر نابودی به دلیل تغییرات اقلیمی

قدیمی ترین عکسهای غاری در جزیره سولاوسی اندونزی، به دلیل تغییرات اقلیمی تحت خطر نابودی قرار دارند.

رنگ نقاشیهای 44 هزار سال، کم کم کنده شده و میریزند.

به دلیل تغییرات اقلیمی، این اتفاق به میان آمده است.

باستانشناسان در حالی که سعی در یافتن راهی برای نجات نقاشیهای مذکور را دارند، هنوز راهی برای تعمیر تخریبات نیز نیافته اند.

گفتنی است که در این غارها تصاویری از صحنه شکار و تصاویری از حیوانات جای گرفته است.خبرهای مرتبط