طغیان رودخانه شبل در سومالی

طغیان رودخانه شبل موجب آواره شدن هزاران نفر در سومالی گردید

1634769
طغیان رودخانه شبل در سومالی

در نتیجه طغیان رودخانه شبل در سومالی تعداد زیادی روستا و قصبه زیر آب مانده و هزاران نفر ناگزیر از ترک خانه و کاشانه خود شدند.

بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سومالی، در اثر طغیان رودخانه شبل، روستاها و قصبات در شهر جوهر زیر آب ماندند.

طغیان رودخانه شبل در سومالی هزاران نفر را آواره کرده و مقامات منطقه‌ای از احتمال افزایش شدت سیل اظهار نگرانی می‌کنند.

در عکس‌هایی که از سوی ماهواره انستیتوی تحقیقات و آموزش سازمان ملل متحد انتشار یافت، وسعت رود شبل که 25 متر است، در نتیجه طغیان آب در برخی مناطق به 42 متر دیده می‌شود.

سومالی که تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در هر نقطه آن احساس می‌شود، در موازات سیلاب‌ها با خشکسالی نیز دست و پنجه نرم می‌کند.

بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، بیش از 80 درصد کشور سومالی با خشکسالی مواجه است.  خبرهای مرتبط