سال 2020 به عنوان یکی از سه سال گرم تاریخ به ثبت رسید

جهان سومین سال داغ را در سال 2020 پس از 2016 و 2019 تجربه کرد

1564002
سال 2020 به عنوان یکی از سه سال گرم تاریخ به ثبت رسید

سال 2020 به عنوان یکی از سه سال گرم تاریخ به ثبت رسید. 

در اطلاعیه منتشره از سوی سازمان جهانی هواشناسی بیان شد که جهان سومین سال داغ را در سال 2020 پس از 2016 و 2019 تجربه کرده است.

بر اساس داده‌های سازمان جهانی هواشناسی، متوسط ​​دمای کره زمین در سال 2020 ، 1.2 درجه بالاتر از دوره قبل از دوره صنعت بوده است.

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل طی سخنانی در رابطه با این داده‌ها گفت: تأیید سازمان جهانی هواشناسی مبنی بر اینکه سال 2020 به عنوان یکی از گرمترین سالها ثبت شده، یادآور سرعت تغییرات آب و هوایی و اقلیمی است که باعث از بین رفتن زندگی و معیشت در سیاره ما می‌شود. خبرهای مرتبط