خطر هجوم صدها میلیون ملخ به شهرهای جنوبی ایران در ماه‌های آینده

رئیس سازمان حفظ نباتات ایران از حرکت 10ها دسته ملخ صحرایی نابالغ هر دسته با جمعیت 80 تا 100 میلیون عدد از کویت و عربستان به سوی این کشور خبر داد.

1551958
خطر هجوم صدها میلیون ملخ به شهرهای جنوبی ایران در ماه‌های آینده

کیخسرو چنگلوایی، رئیس سازمان حفظ نباتات ایران پیرامون خطر هجوم صدها میلیون ملخ به شهرهای جنوبی ایران در ماه‌های آینده اظهار داشت: "در حال حاضر ده‌ها دسته ملخ صحرایی نابالغ هر دسته با جمعیت 80 تا 100 میلیون عدد از کویت و عربستان در حال حرکت به سوی ایران هستند".

به گزارش ایلنا، وی با بیان این که آبادان و چابهار بیشتر در خطر هجوم ملخ‌ها صحرایی قرار دارند، گفت: "با توجه به شرایط موجود، در صورت عدم مبارزه به موقع و مناسب انفجار جمعیتی ملخ صحرایی مهاجم در کشور اتفاق خواهد افتاد و استان‌های زیادی را درگیر می‌کند و تا باغات شهر شیراز پیش می‌رود و وارد باغات پسته و خرمای کرمان می‌شود".

چنگلوایی افزود: "ملخ صحرایی هر سال رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد که باعث غافلگیری می‌شود، همچنین محل استقرار آن معمولا مناطق صعب العبور است".

وی میزان نیاز مالی سازمان حفظ نباتات برای مبارزه با ملخ مهاجم صحرایی در هجوم گسترده و بی‌سابقه جدید را 200 میلیارد تومان اعلام کرد.

چنگلوایی با بیان اینکه آفت ملخ صحرایی می‌تواند روزانه 45 میلیارد تومان فقط به گندم خسارت وارد کند، افزود: "میزان نیاز مالی برای مبارزه با ملخ صحرایی تنها معادل با 5 روز خسارتی است که این آفت می‌تواند به محصول استراتژیکی مانند گندم وارد کند".خبرهای مرتبط