هشدار سونامی صادر شد

در خصوص تلفات جانی و مالی این زلزله هنوز معلوماتی ارائه نشده است

1456738
هشدار سونامی صادر شد

در نزدیکی شهر لی در پاپوآ گینه نو زلزله ای به بزرگی 6.9 به وقوع پیوست. پس از وقوع زلزله هشدار سونامی صادر شد.
بر اساس خبر رادیو زلاند نو، در پی زلزله شدید در روستای وائو در نزدیکی شهر لائه، مرکز هشدار سونامی پاسیفیک، در محدود سواحل گینه نو هشدار سونامی صادر کرد.
این زلزله که بزرگی آن از سوی مرکز تحقیقات زمین شناسی  آمریکا 6.9 اعلام شد در ساعت 13:00 به وقت محلی به وقوع پیوست. در خصوص تلفات جانی و مالی این زلزله هنوز معلوماتی ارائه نشده است. 
 خبرهای مرتبط