کاهش ۱۰ سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه از کاهش ۱۰ سانتیمتری تراز دریاچه نسبت به زمان مشابه در سال قبل خبر داد و گفت: کم شدن تراز آب دریاچه ارومیه در این موقع از سال طبیعی است.

1447292
کاهش ۱۰ سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه

فرهاد سرخوش مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه سطح تراز دریاچه ارومیه روز چهارشنبه یازدهم تیر ماه، ۱۲۷۱.۶۸ بوده است، اظهار کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ سانتیمتر کاهش یافته است همچنین وسعت آن امروز ۳۸۰۰ کیلومتر گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ کیلومتر کمتر است.

وی افزود: دریاچه ارومیه درحال حاضر چهار میلیارد و ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب دارد که نسبت به سال گذشته ۳۱۰ میلیون متر مکعب کمتر است.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه کم شدن تراز آب دریاچه ارومیه در این موقع از سال طبیعی است، تصریح کرد: از خرداد ماه تاکنون ورودی آب به دریاچه نداشتیم و آب موجود در آن نیز بر اثر گرما و تبخیر کاهش پیدا کرده است.

سرخوش افزود: در حال حاضر ورودی آب به دریاچه ارومیه از خود حوضه آبخیز است و به دلیل آغاز فصل کشاورزی تا سه ماه آینده پرداخت حقابه‌ زیست محیطی دریاچه را نخواهیم داشت.

به گفته مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه تا دی ماه امسال پروژه‌های سازه‌ای احیای دریاچه که از سال ۹۳ آغاز شده بودند، به اتمام می‌رسند و از این‌رو در دی ماه انتقال آب به دریاچه ارومیه از خارج از حوضه خواهیم داشت و شاهد افزایش چشمگیر تزار آن خواهیم بود.

وی در پایان گفت: با انتقال آب به دریاچه ارومیه از دی ماه، شرایط دریاچه در ماه‌های گرم سال که حقابه محیط زیستی نداریم، پایدارتر خواهد شد.خبرهای مرتبط