زیبایی دلنواز مناظر رودپیچ‌ها در استان وان ترکیه

با گرم شدن هوا و ذوب شدن برف کوه‌ها در استان وان ترکیه رودپیچ‌های زیبایی به وجود آمده‌اند.

1429451
زیبایی دلنواز مناظر رودپیچ‌ها در استان وان ترکیه

با گرم شدن هوا و ذوب شدن برف کوه‌ها در استان وان ترکیه که بیشتر طول سال پوشیده از برف و یخ هستند، باعث ایجاد مناظر زیبایی از رودپیچ‌ها شده است.

یکی از زیباترین این مناظر در منطقه باش‌قلعه شهر وان به وجود آمده است. این رودهای مارپیچ شکل که در فصل زمستان از میان برف‌ها جریان دارند، با گرم شدن هوا و آب شدن برف‌ها جلوه دیگری می‌یابند.

تصاویر هوایی ثبت شده از این رودپیچ که از میان مراتع و مزارع سرسبز می‌گذرد، نشان دهنده زیبایی‌های منطقه است.

AAخبرهای مرتبط