مصرف گوشت خفاش و پانگولین ممنوع شد

مصرف گوشت خفاش و مورچه خوار پولک دار به دلیل شبهات در خصوص انتقال کووید 19 از این جانوران به انسان، ممنوع شد

1392042
مصرف گوشت خفاش و پانگولین ممنوع  شد

در کشور آفریقایی گابون پس از شیوع ویروس کووید 19 فروش و مصرف گوشت خفاش و پانگولین ممنوع شد.
لی وایت وزیر  جنگلها و منابع آبی گابون اعلام کرد مصرف گوشت خفاش و مورچه خوار پولک دار به دلیل شبهات در خصوص انتقال کووید 19 از این جانوران به انسان، ممنوع شده است.
وایت با اشاره به در معرض خطر انقراض بودن نسل پانگولین و تحت محافظت بودن این گونه کمیاب گفت ناقض قانون جدید پیگرد قانونی خواهد داشت.
وی به وجود تحقیقات علمی در مورد رابطه ویروس کرونا به این دو جاندار اشاره کرد.
در گابون در اواسط ماه مارس برای جلوگیری از سرایت ویروس به حیوانات، پارکهای طبیعی وحش به روی بازدیدکنندگان بسته شده و کارکنان این پارکها قرنطینه شده بودند.
در گابون که 88 درصد مساحت آن را جنگلها تشکیل می دهد مصرف گوشت حیوانات وحشی امری عادی محسوب می شود. 
 خبرهای مرتبط