حمایت وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه از حیوانات خیابانی

اداره کل پارک‌های ملی و حفاظت محیط زیست وابسته به وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه در چارچوب مبارزه با کرونا، از حیوانات خیابانی نیز حمایت می‌کند

1391532
حمایت وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه از حیوانات خیابانی

وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه اعلام کرد: در راستای مبارزه با ویروس کرونا (کووید-19) حیوانات خیابانی را نیز فراموش نکرده و برای حمایت از آنها نیز تدابیر زیادی اتخاذ شده است.

در همین راستا، با نظارت اداره کل پارک‌های ملی و حفاظت محیط زیست در 15 منطقه از 81 استان ترکیه تحقیقات دقیق و اقدامات لازم صورت گرفته است.

این اداره با هماهنگی نهادهای مدنی برای ایجاد پناهگاه و تغذیه این حیوانات اقدام خواهد کرد. اداره مذکور همچنین به سالمندان بالای 65 سال برای تغذیه حیوانات خانگی آنها کمک خواهد کرد.خبرهای مرتبط