افزایش ملخها در کشورهای افریقای شرقی

سازمان ملل اعلام کرد، تاثیرات ملخهای صحرایی که ماههاست زندگی کشاورزان در کشورهای افریقای شرقی را تبدیل به کابوس کرده است، باز هم افزایش خواهد یافت

1377122
افزایش ملخها در کشورهای افریقای شرقی

سازمان ملل اعلام کرد، تاثیرات ملخهای صحرایی که ماههاست زندگی کشاورزان در کشورهای افریقای شرقی را تبدیل به کابوس کرده است، باز هم افزایش خواهد یافت.

سازمان مواد غذایی و کشاورزی سازمان ملل، در گزارش وضعیت که منتشر نمود، اعلام کرد که وضعیت در کنیا، سومالی و اتیوپی بحرانی بوده و ملخهای صحرایی باز هم در این مناطق به چشم میخورند.

در این گزارش ضمن اعلام اینکه وضعیت در این مناطق در سطح هشدار میباشد، گفته شد که ملخها باز هم تولید مثل کرده و امنیت غذایی در منطقه را تهدید میکنند.

همچنین طی گزارش مذکور اعلام گردید، در میان کشورهایی که این ملخها بر روی آنها تاثیر خواهند گذاشت، کنیا، سومالی، اتیوپی، سودان، اریتره، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، کویت، ایران و پاکستان نیز میباشند.

40 – 80 میلیون ملخ که در مساحت یک کیلومتر مربعی جای میگیرند، تنها طی یک روز میتوانند مواد غذایی که 35 هزار تن مصرف میکنند را به اتمام برسانند.

این ملخها میتوانند روزانه 150 کیلومتر راه طی کنند.خبرهای مرتبط