فلامینگوهای سیاه باز هم میهمان ترکیه شدند

ترکیه برای بار دوم میزبان فلامینگوهای سیاه که بسیار کمیاب میباشند، است

1374214
فلامینگوهای سیاه باز هم میهمان ترکیه شدند
flamingo.jpg

ترکیه برای بار دوم میزبان فلامینگوهای سیاه که بسیار کمیاب میباشند، است.

به همراه آغاز ماههای بهار، ترکیه که میزبان میلیونها پرنده مهاجر میباشد، امسال از فلامینگوهای سیاه میزبانی کرد.

این فلامینگوها که برای اولین بار، سال 2017 به محیط توسعه حیات وحش آدانا آمده بودند، سال 2013 به اسرائیل، سال 2015 و 2016 نیز به بخش یونانی نشین قبرس مهاجرت کرده بودند.

امسال باری دیگر فلامینگوهای سیاه با درونهای ماموران اداره کل پارکهای ملی و حفاظت از طبیعت وابسته به وزارت کشاورزی و جنگلداری، به تصویر کشیده شده و بسیار مورد توجه محافظان طبیعت و ناظران پرندگان قرار گرفت.

فلامینگو، پرنده ای است که درتالابها زندگی کرده و با پر های سفید و قرمز رنگش بسیار جلب توجه میکند.خبرهای مرتبط