ژانویه 2020، گرمترین ژانویه 141 سال اخیر

دما در ژانویه 5 درجه بالاتر از حد متوسط بوده است

ژانویه 2020، گرمترین ژانویه 141 سال اخیر

ژانویه 2020 به عنوان گرمترین ژانویه 141 سال اخیر اعلام شد. 

بخش ملی اقیانوسی و جوی اعلام کرد، بر اساس داده های به ثبت رسیده در طول 141 سال اخیر، میانگین دمای قرن بیستم در سطح زمین و دریا که 12 درجه سانتیگراد بوده در ژانویه امسال از 1.14 درجه فراتر رفته است. 

در این گزارش خاطرنشان شد كه ژانویه 2020 برای چهل و چهارمین بار متوالی دارای دمای بالاتر از میانگین دما بوده و گرمتر شدن زمین جلب دقت گردید.

بیشترین افزایش دما در جهان در مناطق شرقی روسیه ، اسکاندیناوی و کانادا مشاهده می شود.

بر اساس این گزارش، دما در ژانویه 5 درجه بالاتر از حد متوسط بوده است.

 خبرهای مرتبط