113 گونه جانوری در استرالیا، نیازمند کمک میباشند

113 گونه جانوری در استرالیا که بیش از 30 درصد مناطق غذایی خود را در آتش سوزی از دست داده اند، نیاز به کمک دارند

1358308
113 گونه جانوری در استرالیا، نیازمند کمک میباشند

حکومت استرالیا اعلام داشت که در نتیجه آتش سوزیهای جنگلی که 6 ماه است در این کشور ادامه دارد، 113 گونه جانوری که بیش از 30 درصد مناطق غذایی خود را از دست داده اند، نیاز به کمک دارند.

در گزارش نجات انواع تحت خطر و حیات وحش از آتش سویهای جنگلی که از سوی وزارت کشاورزی فدرال تهیه گردیه است، لیست موقت حیواناتی که نیازمند کمک میباشند، تهیه گردید.

بر اساس این گزارش، به غیر از کوالاها و کانگوروها، پرنده ها، ماهیها و قورباغه ها از گونه هایی از حیوانات که محتاج بیشترین کمک هستند، میباشند.

در گزارش مذکور ضمن تاکید بر اینکه آتش سوزیها، هیچ یک از انواع حیوانات را کاملا از میان نبرده است، گفته شد که برخی از حیوانات تقریبا نزدیک به انقضای نسل بوده اند که در میان آنها میتوان به قورباغه های پوگ، مارمولکهای کوهی آبی و موشهای مارپوشی جزیره کانگوروها، اشاره کرد.

انجمن حمایت از حیات وحش استرالیا، پیش بینی کرده بود که در نتیجه آتش سوزیهای جنگلی، 1.25 میلیارد حیوان به طور مستقیم و یا در نتیجه عوارض آن، کشته خواهند شد.خبرهای مرتبط