آتش سوزی در استرالیا نگران کننده است

مسئولان، از گسترش آتش سوزی به شهر سیدنی نگران میباشند

آتش سوزی در استرالیا نگران کننده است

در ایالت گالر جنوبی جدید استرالیا که مدت مدیدی است با آتش سوزیها دست به گریبان است، برای بار دوم اعلام وضعیت اضطراری گردید.

در این ایالت که طی دو ماه، برای بار دوم اعلام وضعیت اضطراری شده است، مسئولان، از گسترش آتش سوزی به شهر سیدنی نگران میباشند.

گلادیس برژیکلیان مسئول ایالتی که در این رابطه توضیحاتی ارائه نموبد، ابراز داشت: "بزرگترین نگرانی ما برای روزهای آتی، عدم پیش بینی وضعیت آینده به دلیل باد شدید و گرمای بیش از حد در منطقه است."

انتظار میرود که این وضعیت اضطراری تا 7 روز ادامه داشته باشد.

روز سه شنبه دمای هوا 40.9 درجه سانتی گراد بود و رکورد گرمترین هوا در کشوررا شکست.

در این آتش سوزی که نزدیک به 2.7 میلیون هکتار زمین را در بر میگیرد، حداقل 744 خانه و 49 مرکز و 1852 مجتمع به شکلی غیر قابل استفاده در آمده است.خبرهای مرتبط