2 میلیون هکتار از اراضی جنگلی بولیوی در آتش سوخت

بخش عظیمی از این جنگل‌ها از مناطق تحت حفاظت می باشد که با تنوع زیستی گوناگون مشهور است

2 میلیون هکتار از اراضی جنگلی بولیوی در آتش سوخت

آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون 2 ماه است که ادامه دارد و باعث وارد آمدن خسارت به جنگل های برزیل و بولیوی شده است.

این آتش‌سوزی ها، علاوه بر برزیل خسارات فراوانی به جنگل‌های بولیوی وارد کرده و تا کنون بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی جنگلی این کشور خاکستر شده است.

بخش عظیمی از این جنگل‌ها از مناطق تحت حفاظت می باشد که با تنوع زیستی گوناگون مشهور است.

محققین شهر لاپاز پیش‌بینی می کنند که نوسازی اکوسیستم در این منطقه حدود 300 سال به طول خواهد انجامید.

خاویر زاوالتا، وزیر دفاع بولیوی در این زمینه گفت: کسانی که باعث باعث ایجاد این آتش سوزی شده اند، خرابکارانی هستند که بازی مرگ انجام می دهند.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از مناطق این آتش‌سوزی ها پس از اطفا دوباره توسط خربکاران افروخته شده اند، گفت: در یک چنین شرایطی اطفای این آتش‌سوزی ها بسیار مشکل است، علاوه بر این افزایش شدت وزش باد و گرمای هوا در آخر هفته باعث شعله ور شدن آتش شده است.

گفتنی است جنگل‌های آمازون حائلی مهم در برابر تغییرات آب‌ وهوایی محسوب می شوند.خبرهای مرتبط